Utbildning

Företag som arbetar hållbart ökar sin attraktivitet och lönsamhet! Det hänger samman med att hållbarhet är en konkurrensfördel och ett effektivt sätt att minimera risker. Alla företag behöver ha koll på omvärlden och jobba för långsiktig lönsamhet. I mina workshops och föreläsningar får ni omvärldsspaning, kunskap och fördjupning så att ni kan ta nästa steg i hållbarhetsarbetet. Viktiga områden att ha kunskap om är

• FN:s globala mål för hållbar utveckling
• Hur hållbarhet blir lönsamt
• Hållbarhet som kundnytta
• Kommunikation
• Perspektiv & mångfald