Om

Jag är utbildad inom pedagogik och beteendevetenskap. Jag har arbetat processorienterat med hållbarhetsfrågor i främst offentlig sektor med utbildning, coaching, verksamhetsutveckling och samverkan. Den röda tråden genom alla år är mitt starka driv att göra skillnad för mina uppdragsgivare. När jag under 2017- 2018 sökte olika sammanhang där jag kunde driva hållbarhetsfrågorna med större utväxling, beslöt jag att skapa den verksamhet jag vill arbeta i.

Jag hjälper företag att göra hållbarhetsarbetet enkelt och lönsamt! Mitt sätt att bidra till hållbar utveckling är att hjälpa andra att mogna och växa. Jag ser fram emot att utvecklas tillsammans med uppdragsgivarna och jag kan ta in den kompetens som saknas eftersom jag har förmånen att ha ett stort nätverk.

Mina grundvärderingar är lärande, utveckling och helhetsperspektiv.

Hållbarhet

Jag strävar efter att vara transparent i min kommunikation och lämna efter mig kunskap och verktyg så att uppdragsgivaren kan ta nästa steg i sin utveckling. 

Resor i tjänsten sker med kollektivtrafik i de fall det är möjligt och i övrigt erbjuder jag möten och utbildningar digitalt.

Den kunskap och de verktyg jag erbjuder anpassas till uppdragsgivarens förutsättningar och bidrar samtidigt till utveckling. 

I enskild coaching tar jag utgångspunkt i individens styrkor och motivation och hjälper dem att få syn på sina möjligheter.  

 

Jag tror på att skapa möjligheter så att varje människa kan bli sitt bästa jag.  

Med ökad medvetenhet och stegvisa förändringar kan varje företag bli mer attraktiva för sina kunder och medarbetare.