Hållbarhetsarbete med liten budget – del 2

Alldeles säkert bidrar ert företag till hållbar utveckling på ett eller annat sätt! Alldeles säkert jobbar ni med frågor som rör ekonomisk långsiktighet, miljö eller samhällsnytta. Då finns det all anledning att samla arbetet i en hållbarhetsrapport! Företag som hållbarhetsrapporterar anger dessa skäl:

  • Underlättar för kunden att köpa
  • Fördjupar relationer med intressenterna
  • Uttalade mål realiseras i högre utsträckning
  • Man får syn på hur hållbarhet driver affären

Genom att kommunicera hållbarhetsarbetet internt och externt ökar förtroendet både bland kunder och medarbetare. Om ni har väldigt knappt om tid kan hållbarhetsrapporten i sin enklaste form vara ett nyhetsbrev. Beskriv era fokusområden under 2020, hur arbetet har gått och vad ni kan göra bättre. Sätt nya mål som går att mäta. Klart!

Berätta gärna, hur jobbar ni?