Berätta hur ni jobbar!

Det blir lättare för kunderna att köpa om ni berättar om ert hållbarhetsarbete! Vänta inte tills ni har kommit längre utan gör det synligt redan idag. Berätta vad ni har gjort, hur det har gått och vilka mål ni satt för året. Gör det enkelt genom ett nyhetsbrev, en kampanj i sociala medier eller med en enkel hållbarhetsrapport. 

Här är ett exempel på ett kundcase. Hållbarhet Tensaii – Tensaii AB